Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  14/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  14/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/03/2016