Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Hà Nam
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  956/KH-UBND
Mã văn bản :  956/KH-UBND
Người ký :  Phạm Sỹ Lợi, Phó Chủ tịch UBDN
Trích yếu : 
Kế hoạch số 956/KH-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động trong các Khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/05/2016