Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Dược
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  Luật Dược
Mã văn bản :  Luật Dược
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật Dược (Luật số 105/2016/QH13)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/05/2016