Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  18/2016/QĐ-TTg
Mã văn bản :  18/2016/QĐ-TTg
Người ký :  Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/05/2016