Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ninh
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  1371/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1371/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/05/2016