Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  An Giang
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  22/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  22/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/05/2016