Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  76/TB-VPCP
Mã văn bản :  76/TB-VPCP
Người ký :  Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu : 
Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/05/2016