Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020"
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  231/QĐ-TTg
Mã văn bản :  231/QĐ-TTg
Người ký :  Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  13/02/2015