Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Giáo dục - Đào tạo
Số văn bản :  68/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  68/2016/TT-BTC
Người ký :  Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 68/2016/TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/05/2016