Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  03/2016/TT-BCT
Mã văn bản :  03/2016/TT-BCT
Người ký :  Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/05/2016