Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành và hướng dẫn danh mục hàng hoá rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  908/QĐ-BTC
Mã văn bản :  908/QĐ-BTC
Người ký :  Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 908/QĐ-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành và hướng dẫn danh mục hàng hoá rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/04/2016