Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  1412/QĐ-BNN-TCTS
Mã văn bản :  1412/QĐ-BNN-TCTS
Người ký :  Vũ Văn Tám, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1412/QĐ-BNN-TCTS ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ NN và PTNT phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi tôm hùm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/04/2016