Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cán nguội nhập khẩu
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  1656/QĐ-BCT
Mã văn bản :  1656/QĐ-BCT
Người ký :  Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2016 thông báo kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm cán nguội nhập khẩu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/04/2016