Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1719/QĐ-BNN-ĐMDN
Mã văn bản :  1719/QĐ-BNN-ĐMDN
Người ký :  Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1719/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Bộ NN và PTNT về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/06/2010