free sex porn hd porno
umraniye escort
www.periporn.com sex hatti
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
hd porn sex movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  57/CTr-UBND
Mã văn bản :  57/CTr-UBND
Người ký :  Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Chương trình số 57/CTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/04/2016