Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Kon Tum
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Kon Tum
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  405/QĐ-UBND
Mã văn bản :  405/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số  405/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2016 tỉnh Kon Tum
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/04/2016