Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  106/2016/QH13
Mã văn bản :  106/2016/QH13
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH
Trích yếu :  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế (Luật số 106/2016/QH13) ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/04/2016