Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  759/QĐ-UBND
Mã văn bản :  759/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 759/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch xúc tiến đầu tư và danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/04/2016