Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  08/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  08/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đinh Văn Điến
Trích yếu : 
Quyêt định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Ninh Binh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình


File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/04/2016