Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ban hành quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  12//2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  12//2016/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Ngọc Nghị
Trích yếu :  Quyết định số 12//2016/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/03/2016