Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Bổ sung chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  13/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  13/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Đình Sơn
Trích yếu :  Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND bổ sung chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/04/2016