Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Tháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  23/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  23/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Châu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/04/2016