Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Xây dựng
Số văn bản :  24a/2016/NĐ-CP
Mã văn bản :  24a/2016/NĐ-CP
Người ký :  Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu : 
Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/04/2016