Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Công bố 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  805/QĐ-BYT
Mã văn bản :  805/QĐ-BYT
Người ký :  Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế công bố 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/03/2016