Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  07/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  07/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBDN tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý tạm trú tại các doanh nghiệp đối với lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/02/2016