Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  25/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  25/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Cầu Đất Đà Lạt”.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/03/2016