Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quản lý và sử dụng con dấu
Loại văn bản :  Nghị Định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  Dự thảo
Mã văn bản :  Dự thảo
Người ký :  Dự thảo
Trích yếu : 
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/04/2016