Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  1094/QĐ-BCT
Mã văn bản :  1094/QĐ-BCT
Người ký :  Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 1094/QĐ-BCTngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương về việc ban hành Quy định về quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, nhiệm vụ triển khai các hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/03/2016