Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  428/QĐ-UBND
Mã văn bản :  428/QĐ-UBND
Người ký :  Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016 của UBDn tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/03/2016