Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Long An
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  16/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  16/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/03/2016