Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  15/2015/TT-BKHCN
Mã văn bản :  15/2015/TT-BKHCN
Người ký :  Trần Việt Thanh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số  15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/08/2015