Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  27/2013/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  27/2013/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Bùi Hồng Lĩnh
Trích yếu :  Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về việc Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/10/2013