free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies

Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Vĩnh Phúc
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  08/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  08/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số  08/2016/QĐ-UBND ngày 4 tháng 2 năm 2916 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  04/02/2016