Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  53/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  53/2016/TT-BTC
Người ký :  Trần Xuân Hà, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/03/2016