Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  464/QĐ-BKHCN
Mã văn bản :  464/QĐ-BKHCN
Người ký :  Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 464/QĐ-BKHCN ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Bộ KH và CN Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/03/2016