Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  Đồng Tháp
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  50/KH-UBND
Mã văn bản :  50/KH-UBND
Người ký :  Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016- 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  14/03/2016