Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Phú Yên
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  553/QĐ-UBND
Mã văn bản :  553/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Chí Hiến, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Phú Yên
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/03/2016