Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  11/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  11/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  11/03/2016