Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định ghi nhãn thuốc
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Y tế
Số văn bản :  06/2016/TT-BYT
Mã văn bản :  06/2016/TT-BYT
Người ký :  Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 8 tháng 3 năm 2016 của Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/03/2016