Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Loại văn bản :  Luật
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  05/2007/QH12
Mã văn bản :  05/2007/QH12
Người ký :  Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội)
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/11/2007