Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Thuế
Số văn bản :  920/QĐ-BCT
Mã văn bản :  920/QĐ-BCT
Người ký :  Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công thương áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/03/2016