Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết một số thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  06/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  06/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết một số thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/03/2016