Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Hải quan
Số văn bản :  369/QĐ-TCHQ
Mã văn bản :  369/QĐ-TCHQ
Người ký :  Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng TCHQ
Trích yếu : 
Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 3 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/03/2016