Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  02/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  02/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/01/2016