Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Lâm Đồng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  280/QĐ-UBND
Mã văn bản :  280/QĐ-UBND
Người ký :  Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/02/2016