Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản :  Chỉ thị
Cấp ban hành :  Đồng Tháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  05/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  05/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 1 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2016 - 2020
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/01/2016