Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Tài chính kế hoạch
Số văn bản :  14/2016/TT-BTC
Mã văn bản :  14/2016/TT-BTC
Người ký :  Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 14/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/01/2016