Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  58/2014/TT-BCT
Mã văn bản :  58/2014/TT-BCT
Người ký :  Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/12/2014