Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Công Thương
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  57/2015/TT-BCT
Mã văn bản :  57/2015/TT-BCT
Người ký :  Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/12/2015