Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Ngân hàng Nhà nước
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  03/2016/TT-NHNN
Mã văn bản :  03/2016/TT-NHNN
Người ký :  Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc
Trích yếu : 
Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 2 năm 2016 của NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/02/2016